فیلتر شنی برای فاضلاب دامداری

فیلتر شنی جریان مداوم پلاس
OROOJLOO

در این نوع فیلتر، تصفیه فاضلاب به صورت پیوسته صورت میگیرد و همچنین این فیلترها نیاز به شستشو ندارند. اما عیب بزرگ این فیلترها عدم کارایی در آب یا فاضلاب با TSS بالاتر از۱۰۰ است. به طور مشخص برای تصفیه آب های رودخانه ها کاربرد دارند و امکان استفاده از آنها در فاضلاب دامپروری وجود ندارد. اما فیلتر شنی جریان مداوم پلاس که توسط تیم تحقیقاتی مرکز عروجلو طراحی و ساخته شده است، این مشکل را به طور کامل حل کرده است و بدون وابستگی به مقدار TSS توانایی استفاده در انواع فاضلاب دامپروری را دارا میباشد.