پمپ هیددرومیکس برای مخازن فاضلاب

پمپ هیدرومیکس

برخی از دامداری ها به علت کمبود فضا و یا اجرای نامناسب لاگون ها امکان استفاده از میکسر مکانیکی را دارا نمیباشند. راه حل مناسب برای این شرایط، احداث ایستگاه پمپاژ و استفاده از هیدرومیکس است. 
برای دیدن فیلم بر روی لینک کلیک نمایید.