تعمیرات سپراتور کود دامی

در این مرکز تعمیرات مدل های وارداتی سپراتورانجام میشود و خدماتی از قبیل تعمیر و مقاوم سازی مارپیچ و تعویض توری ارائه میگردد.